Giới thiệu Văn học Công giáo đương đại: Ghi nhận về CLB Đồng Xanh Thơ Saigon-Tác giả: Bùi Công Thuấn

VTCG

ĐXT Sài Gòn Gặp Gỡ Đại Kết Lần Thứ VIII Ngày 25-1-2021

"Làm thơ là sáng tạo nghệ thuật, dù với mục đích gì. Nếu không sáng tạo nghệ thuật thì thơ đánh mất bản chất của mình, thơ không còn là thơ, mà chỉ là “công cụ” thuần túy. Tôi nghĩ, người làm thơ Công giáo cần học nơi Thiên Chúa là Đấng sáng tạo vĩ đại, “Thiên Chúa thấy mọi sự Người đã làm ra quả là rất tốt đẹp!”(St 1, 31). Tức là, Thiên Chúa sáng tạo (làm ra) mọi sự theo chuẩn mực của Cái Đẹp và Cái Thiện (tốt đẹp), người làm “thơ đạo” cũng cẩn theo chuẩn mực ấy".

Bùi Công Thuấn

Mời tải về: tại đây