Tháng Hoa suy niệm cuộc đời Đức Mẹ - Tác giả: Đinh Văn Tiến Hùng

Lan Mary
Trong Tháng Hoa chúng ta hãy dành ít phút để suy niệm và học theo gương cuộc đời Mẹ Maria: NGUỒN:

Trình thuật theo Phúc Âm.


"Tháng 5 là tháng mà lòng đạo đức của giáo dân dâng kính cách riêng Đức Mẹ. Đó là dịp để chứng tỏ niềm tin và lòng kính mến của người công giáo khắp nơi trên thế giới đối với Đức Mẹ Nữ Vương Thiên Đàng." (Thông điệp tháng 5 của ĐGH Phao-lô VI)

"Đức Bà như Hoa Hường Mầu Nhiệm." (Kinh cầu Đức Bà)

- "Thiên Chúa phán cùng con rắn rằng:...Ta sẽ làm cho mày cùng dòng dõi Người Nữ thù nghịch nhau. Người sẽ đạp dập đầu mày, còn mày sẽ cắn gót chân Người. (Sáng thế 3: 15)

- Cha muốn ban cho Mẹ Maria đặc ân này vì lòng nhân từ của Cha và để tôn kính Ngôi Hai nhập thể, bất cứ ai dù tội lỗi đến đâu, mà kính cẩn tin yêu chạy đến kêu xin Mẹ, sẽ không rơi vào quyền lực của ma quỉ." (Chúa phán với Thánh Nữ Catarina Siena)

- Dầu tội lỗi đến đâu, nếu tôn sùng Mẹ cũng không hư mất đời đời." (Thánh Hilariô tiến sĩ)

- Mẹ Maria là phương thế ưu việt nhất của tội nhân." (Thánh Augutinh)

- Mẹ Maria có thể đem lại hy vọng cứu rỗi cho cả những linh hồn tuyệt vọng nhất." (Thánh Phêrô Damianô)


Trong tín lý Giáo Hội Công Giáo, sau Chúa Giêsu Đức Maria là Đấng quan trọng nhất trong mầu nhiệm cứu chuộc nhân loại và được Thiên Chúa chọn làm Mẹ Chúa Cứu Thế. Nhưng cuộc đời Ngài chỉ được nói đến ngắn gọn trong Phúc Âm, nên Giáo Hội Công Giáo có môn thần học gọi là 'Thánh Mẫu Học' để nghiên cứu chuyên sâu về cuộc đời và các đặc ân của Mẹ Maria cùng vai trò Mẹ trong kế hoặch cứu độ, thánh hóa nhân loại. Bà Evà tổ mẫu nhân loại, 1 người nữ kiêu ngạo đã đưa loài người sa vào tội lỗi, thì Đức Maria-Evà Mới, Một Người Nữ Khiêm Nhường đã cứu vớt cả loài người.

Trong Tháng Hoa chúng ta hãy dành ít phút để suy niệm và học theo gương cuộc đời Mẹ Maria:

Sinh Nhật Đức Maria. (Lễ 8/9)


Trong Tân Ước không nhắc đến song thân Đức Maria và 2 Thánh Sử Mátthêu và Luca cũng không nói về họ ngoại Chúa Giêsu - Nhưng dựa vào Thánh truyền, Song thân Maria là 2 Thánh Gioakim và Anna sống rất đạo đức công chính, kính Chúa yêu người, nhờ lời cầu xin tha thiết nên Thiên Chúa nhận lời, tuổi già mới sinh hạ Maria.

Thiên Thần đã hiện ra nói với ông:"Chúa đã nhận lời ông, Chúa sẽ ban cho bạn ông sinh một con gái, ông sẽ đặt tên cho con trẻ là Maria, ngay lúc còn thơ sẽ được hiến dâng cho Thiên Chúa và tràn đầy Thánh Linh." Vâng lới Thiên Sứ dạy nên khi trẻ Maria được 3 tuổi, ông bà đã dâng con trẻ vào đền thánh để phụng thờ Chúa. Đó là diễm phúc rất trọng đại vì 2 Ông Bà chính là nhịp cầu nối kết giữa Cựu Ước và Tân Ước để Ngôi Hai Thiên Chúa xuống thế cứu chuộc loài người.

Còn theo tác phẩm mạc khải 'Mistica Ciudad de Dios' (Thần Đô Huyền Nhiệm) của Mẹ Đáng Kính Maria Agreda Dòng Thánh Clara, thì bà Anna lúc chìm sâu trong cơn xuất thần được Thiên Chúa phán bảo: "Ta sáng tạo Maria giống hình ảnh Ta và làm cho Maria nên Nữ Tì, nên Hiền Thê thật của Ta, để xứng đáng làm Mẹ Người Con duy nhất của Cha Hằng Hữu."

- Maria Trinh Nữ tuyệt vời,
Được chọn làm Mẹ Chúa Trời hiển vinh,
Muôn loài tôn kính cúi mình,
Hân hoan Thần Thánh thiên đình ca vang.

Dâng Đức Mẹ vào đền thờ. (Lễ kính 21/11)


Theo lời hứa cùng Thiên Chúa, song thân Đức Mẹ là hai Thánh Gioakim và Anna, khi trẻ Maria lên 3 tuổi hai ông bà dâng con gái vào đền thánh để phụng vụ Chúa và chuẩn bị thiên chức cao trọng làm Mẹ Ngôi Hai Thiên Chúa xuống thế làm người.

Lễ Dâng Đức Mẹ vào đền thánh phát xuất đầu tiên từ Giáo Hội Đông Phương từ thế kỷ 6, sau lan truyền qua Tây Phương đầu tiên tại các Đan viện Ý vào TK.9

Năm 1373 Giáo Hoàng Gregoire 11 cho phép cử hành lễ Mẹ Dâng Mình vào đền thờ.

Năm 1472 Giáo Hoàng Sixte 4 ghi lễ này vào Niên lịch Phụng vụ.

- Vừa khi Con Trẻ lên ba,
Vâng theo ý Chúa ông bà dâng con,
Maria chuẩn bị tâm hồn,
Đón nhận thiên chức sớm hôm nguyện cầu.

Truyền Tin. (Lễ kính ngày 9/4)"Thiên Thần Gabriel được Thiên Chúa sai đến một thành xứ Galilê tên là Nazarét, tới cùng một trinh nữ đã đính hôn với một người tên là Giuse thuộc nhà Đavít và tên trinh nữ là Maria. Vào nơi bà ở, Thiên Thần nói 'Vui lên! Hỡi người đầy ơn phúc! Chúa ở cùng người.' Những lời đó làm bà xao xuyến lắm và bà suy nghĩ lời chào đó có ý nghĩa gì? Và Thiên Thần lại nói với bà:' Maria đừng sợ! Vì người được ân sủng nơi Thiên Chúa, này nơi lòng dạ người sẽ thụ thai và sinh con trai và người sẽ gọi tên Ngài là Giêsu. Ngài sẽ làm lớn và được gọi là Con Đấng Tối Cao, Chúa sẽ ban cho Ngài ngai Đavít. Ngài sẽ làm vua trên nhà Giacóp đến muôn đời, vương quyền Ngài sẽ vô cùng vô tận. Maria thưa với Thiên Thần: 'Điều ấy sẽ làm sao được, vì tôi không nghĩ đến việc phu thê'. Đáp lại Thiên Thần nói với bà:' Thánh Thần sẽ đến trên người và quyền năng Đấng Tối Cao sẽ rợp bóng trên người. Bởi thế con trẻ sắp sinh ra sẽ được gọi là thánh, là Con Thiên Chúa...' Và Thiên Thần đã từ giã bà." (Luca.1: 26- 38)

- Nghe lời Thiên Sứ báo truyền,
Sinh Chúa Cứu Thế uy quyền cao sang,
Phút giây suy nghĩ bàng hoàng,
Biết do ý Chúa vội vàng 'Xin vâng'

Đi thăm bà Êlisabét. (Lễ kính 31/5)


"Trong những ngày ấy Maria chỗi dậy đon đả ra đi lên miền sơn cước đến một thành xứ Giuđa, bà vào nhà Zacaria và chào bà Êlisabét. Và xảy ra thoạt khi Êlisabét nghe lời Maria chào, thì hài nhi nhảy mừng trong dạ mẹ, Êlisabét được đầy ơn Thánh Thần thốt lên tiếng kêu lớn và nói:'Trong nữ giới có người là diễm phúc Đáng chúc tụng thay hoa quả lòng người và bởi đâu tôi được thế này, là Mẹ Chúa tôi đến với tôi. Vì này, thoạt tiếng người chào đến tai tôi, thì hài nhi trong dạ tôi nhảy mừng. Phúc cho người là kẻ đã tin mọi điều Chúa truyền phán cho người sẽ viên thành..."

Lời Maria đáp lại Êlisabét chính là Thánh ca Ngợi khen Thiên Chúa: Maghificát (Tôn vinh Thiên Chúa) (Luca.1: 39- 45)

- Xa xôi chẳng ngại lên đường,
Mẹ đi thăm chị tình thương dâng tràn.
Tiền Hô nhảy mừng hân hoan,
Mở đường Chúa đến ơn ban cứu người.


Mẹ Maria sinh Chúa Giêsu. (Lễ Chúa Giáng Sinh 25/12)


"Đây là chuyện Đức Kitô sinh ra:

Maria Mẹ Ngài đã đính hôn với Giuse, trước khi ông bà về ở chung cùng nhau, thì bà đã có thai do quyền phép Chúa Thánh Thần. Giuse là người công chính không muốn tố giác bà, định âm thầm ly dị. Sau khi ông đã quyết tâm như vậy, thì Thiên Thần Chúa hiện ra với ông trong mộng bảo rằng: Giuse con của Đavít, đừng sợ rước Maria về nhà! Thai tự nơi bà là do tự Thánh Thần, bà sẽ sinh con trai và ông sẽ đặt tên là Giêsu, vì chính Ngài sẽ cứu dân Ngài khỏi tội lỗi.

Mọi sự xảy ra là để trọn điều Chúa phán bởi các tiên tri rằng: 'Này nữ trinh sẽ thụ thai và sinh con và người ta sẽ gọi Ngài là Emmanuel, nghĩa là Thiên Chúa ở cùng chúng ta'
Thức dậy, Giuse đã làm như lời Thiên Thần truyền, ông đã rước vợ về nhà và giữa ông bà không có việc tri giao vợ chồng, cho đến khi bà sinh con và ông đặt tên con trẻ là Giêsu. (Mt.1: 18- 24)

Tiếng hát Thiên Thần trong đêm Chúa Giáng Sinh 'Vinh danh Thiên Chúa trên trời, Bình an dưới thế cho người thiện tâm' được diễn tả qua bản Thánh ca bất hủ Gloria (Vinh danh).

- Vinh danh Thiên Chúa trên trời,
Bình an dưới thế cho người thiện tâm,
Mẹ đầy ơn Chúa Thánh Thần,
Đồng Công Cứu Chuộc thế trần trầm luân.

Dâng Chúa Giêsu vào đền thờ. (Lễ kính 2/2)


"Và khi đã đầy ngày, lúc phải tẩy uế cho các đấng theo luật Môsê, thì ông bà đem Hài Nhi lên Yêrusalem tiến dâng cho Thiên Chúa như đã viết trong luật Chúa, là mọi trai đầu lòng sẽ được gọi là của thánh dâng kính Chúa chiếu theo điều đã dạy trong luật và để dâng làm lễ tế là một cặp chim gáy hay hai bồ câu tơ.

Và này, ở Yêrusalem có một người tên là Simêôn, môt người công chính đạo đức những mong đợi niềm an ủi của Israel và Thánh Thần ở trên ông. Ông được Thánh Thần linh ứng bảo sẽ không phải chết trước khi được thấy Đức Kitô. Được linh cảm ông đến đền thờ và khi cha mẹ bồng Hài Nhi đến để làm theo điều luật dạy, thì ông ẵm lấy Ngài trên tay và chúc tụng Thiên Chúa rằng:

'Giờ đây, lạy Chúa! Xin để tội tớ Ngài về theo lời Chúa trong bình an. Bởi chưng tôi đã thấy ơn Người cứu độ.

Người đã dọn sẵn trước mặt muôn dân ánh sáng mặc khải cho dân ngoại và vinh quang của Israel dân Người.'

Cha mẹ Ngài kinh ngạc về những điều nói về Ngài. Simêôn chúc lành cho cha mẹ Ngài và nói với Maria: "Này, Ngài có mệnh làm cớ cho nhiều người bổ nhào và chỗi dậy trong Israel và làm cớ gợi lên chống đối. Còn lòng bà, mũi gươm sẽ đâm thấu, ngõ hầu ý nghĩ của nhiều tâm hồn sẽ phải bày ra..." (Lc.2: 22- 35)

Lời chúc tụng Thiên Chúa của Simêon được diễn tả qua bản Thánh ca 'Nunc Dimittis' (Lạy Chúa giờ đây)

- Chiếu theo luật định đến ngày,
Sắm xong lễ vật trảy ngay lên đường,
Dẫn theo Con Một yêu thương,
Dâng lên Thiên Chúa thiên hương đầu mùa.

Tìm thấy Chúa Giêsu trong đền thánh.


"Hàng năm cha mẹ Ngài đi Yêrusalem vào dịp lễ vượt qua. Khi Ngài lên 12 tuổi, ông bà cũng lên theo thường lệ để dự lễ và khi ngày ấy đã mãn, ông bà trở về, thì trẻ Giêsu ở lại mà cha mẹ Ngài không hay. Nghĩ là Ngài có trong đoàn lữ hành, nên ông bà đi một ngày đàng, rồi cố tìm Ngài giữa hàng bà con quen thuộc. Nhưng không tìm ra, ông bà mới quay trở lại Yêrusalem mà tìm kiếm Ngài. Xảy ra sau ba ngày, ông bà đã thấy Ngài trong đền thờ, ngồi giữa các tấn sĩ nghe và hỏi họ. Mọi người nghe đều sửng sốt về trí thông minh và các lời Ngài đối đáp. Thấy Ngài, cha mẹ Ngài thất kinh và mẹ Ngài nói: Này con, tại sao con làm thế? Cha con và mẹ phải đau khổ tìm con. Nhưng Ngài đáp lại: Thì tại sao tìm con? Lại còn không biết con phải ở nơi nhà Cha con sao? Nhưng ông bà không hiểu lời Ngài nói với họ.

Ngài đã xuống với ông bà về Nazarét và hằng tùng phục hai ông bà. Còn mẹ Ngài giữ kỹ các điều ấy trong lòng.

Còn Đức Giêsu cứ tấn tới thêm khôn ngoan, vóc dáng và ân sủng trước mặt Thiên Chúa và mọi người." (Lc.2: 41- 5)

- Hành hương đền thánh đường xa,
Trở về lạc Chúa sau ba ngày đường,
Hai Đấng lo lắng buồn thương,
Tìm gặp lại Chúa hết vương u sầu.

Tiệc cưới Cana.


"Ngày thứ ba, có tiệc cưới tại Cana xứ Galilêa, có Mẹ Đức Giêsu ở đó. Đức Giêsu và các môn đệ Ngài cũng được mời dự tiệc. Bởi hết rượu nên Mẹ Đức Giêsu nói với Ngài: Họ không còn rượu nữa! Ngài đáp lại: Này Mẹ, giữa Con và Mẹ đâu có việc gì? Giờ của Con chưa đến! Mẹ Ngài nói với các người hầu: Ngài bảo gì hãy làm theo!

Ở đó có đặt 6 chum đá theo tục lệ người Do Thái, mỗi chum chứa được 2 hay 3 thùng nước. Đức Giê-su bảo họ: Hãy đổ đầy nước các chum! Họ đã đổ đầy. Rồi Ngài bảo họ: Hãy múc đưa cho ông quản tiệc. Họ đã đem đi. Khi người quản tiệc nếm thử nước đã hóa thành rượu mà ông không biết từ đâu đến những người đã múc thì biết. Ông mới gọi tân lang mà nói: Phàm người ta, ai trước tiên cũng thết rượu hảo hạng, rồi khi khách ngà ngà say mới đãi rượu kém hơn. Còn ông, ông đã giữ rượu hảo hạng tới bây giờ.

Phép lạ đầu tiên này, Đức Giêsu đã làm tại Cana để tỏ vinh quang cho các môn đệ tin vào Ngài. Sau đó Ngài xuống Caphanaum cùng Mẹ Ngài và các môn đệ. Nhưng họ chỉ lưu lại đó ít ngày thôi." (Yn.2: 1- 12)

- Mẹ Con dự tiệc Ca-na,
Bỗng dưng hết rượu người nhà xôn xao,
Lòng Mẹ thương cảm dạt dào,
Xin Chúa biến nước ngọt ngào rượu thơm.

Đức Mẹ dưới chân Thánh Giá.


Đứng bên khổ giá Chúa Giêsu có Mẹ Ngài cùng môn đệ Ngài yêu và chị em của Mẹ Ngài là Maria vợ Klôpa cùng với Maria Magđala đứng bên cạnh. Ngài nói với Mẹ: "Hỡi Bà, này là
Con Bà! "-Đoạn lại nói với môn đồ:" Này là Mẹ con! "Từ giờ đó, môn đồ đã lãnh nhận Bà về nhà mình. (Yn.19: 25- 27)

- Kể từ giây phút này đây,
Chúa trên Thập giá lòng đầy thương yêu,
Con được diễm phúc bao nhiêu,
Nhận Mẹ từ ái sớm chiều cậy trông.

Mẹ tham dự Cộng đoàn tiên khởi

.
"Khi vào rồi, họ lên lầu trên nơi họ lưu ngụ, các ông Phêrô, Gioan, Giacôbê, Anrê, Philíp, Tôma, Batôlômêô, Mátthêu, Giacôbê (con Alphê), Simon nhiệt thành và Giuđa (con Giacôbê).
Hết thảy, họ đồng tâm nhất trí chuyên cần cầu nguyện cùng với các phụ nữ và Đức Maria Mẹ Chúa Giêsu và các anh em Ngài. (Cv.1: 13 & 14)

Từ khi Chúa đã lìa trần,
Môn đồ lạc lõng xác thân hao mòn,
Cảm thương trìu mến đàn con,
Trao Mẹ dìu dắt chẳng còn sợ chi.

Đinh Văn Tiến Hùng